• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

แจ้งเตือนอันตราย หมึกสายวงฟ้า (ฺBlue-ringed octopus)

13 ม.ค. 2564 อ่าน [61]

...
ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ได้รับแจ้งจากประชาชนทางสื่อออนไลน์เฟชบุ๊คของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายผั่ง พบหมึกสายที่คาดว่าเป็น "หมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octopus)" ขายปะปนอยู่กับหมึกสายอื่น ๆ หากมีการบริโภคหรือสัมผัสส่วนที่เป็นพิษ จากข้อมูลทาวิชาการ พิษของหมึกดังกล่าวไม่สลายตัวด้วยความร้อนและเป็นพิษต่อระบบประสาท เมื่อได้รับอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยลักษณะเด่นของหมึกสายดังกล่าว คือ มีวงสีฟ้า หรือน้ำเงินกระจายอยู่ทั่วตัว และบนหนวด ซึ่งแตกต่างจากหมึกสายชนิดอื่น ๆ ทั่วไป 

หากมีการพบเห็นสามารถแจ้งได้ที่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โทร 0 2141 1333 
หรือสายด่วน Green Call 1310

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์