• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมหารือมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ฤดูกาลผลิต ปี 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

20 ม.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ฤดูกาลผลิต ปี 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เพื่อให้ได้ข้อมูลการผลิต การตลาด รวมทั้งแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่แหล่งผลิตผลไม้สำคัญ ผ่านระบบ VDO Conference (ระบบ Zoom)


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์