• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Thailand Digital Tourism : ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วย Big Data”

19 ต.ค. 2561 อ่าน [7]

...

    วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม 2561 เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Thailand Digital Tourism : ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วย Big Data” จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อดำเนินกิจกรรมการแข่งขันจัดทำข้อมูลที่มีคุณภาพเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวหรือข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีอยุ่ในระบบ ณ ห้องเบญจสิริ บอลรูม A ชั้น ๓ โรงแรมบางกอก แมริออทโฮเต็ล สุขุมวิท ๒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์