• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายอาหารทะเลสด

1 ก.พ. 2564 อ่าน [1]

...
          วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายอาหารทะเลสด ดังนี้

สถานการณ์วัตถุดิบอาหารทะเล ณ ร้าน AQ แหลมแม่พิมพ์ อ.แกลง จ.ระยอง
1. หอยแมลงภู่  ราคา 60 บาท/กิโลกรัม
2. หอยแครง   ราคา 180 บาท/กิโลกรัม
3. ปลาหมึกกระดอง   ราคา 200 บาท/กิโลกรัม
4. ปลาหมึกหอม   ราคา 260 บาท/กิโลกรัม
5. กุ้งกุลา   ราคา 300 บาท/กิโลกรัม
6. กุ้งแช่บ๊วย   ราคา 220 บาท/กิโลกรัม
7. หอยหวาน   ราคา 180 บาท/กิโลกรัม
8. ปูม้า   ราคา 300 บาท/กิโลกรัม

          จากการลงพื้นที่พบว่าการจำหน่ายของผู้ประกอบการอยู่ในภาวะปกติ และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชน เนื่องจากจังหวัดระยองเป็นพื้นที่ติดทะเล จึงมีอาหารทะเลจำหน่ายตลอดทั้งปี แต่การบริโภคมีจำนวนลดลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และทางร้านมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชัดเจน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับและขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคให้เป็นไปตาม พรบ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์