• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่

1 ก.พ. 2564 อ่าน [1]

...
          วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ ดังนี้
สถานการณ์ราคาไข่ไก่ ของร้านค้าในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
  - ไข่ไก่ เบอร์ 0   ราคา 104 บาท
  - ไข่ไก่ เบอร์ 1   ราคา 95 บาท
  - ไข่ไก่ เบอร์ 2   ราคา 83 บาท
  - ไข่ไก่ เบอร์ 3   ราคา 80 บาท
  - ไข่ไก่ เบอร์ 4   ราคา 74 บาท
  - ไข่ไก่ เบอร์ 5   ราคา 71 บาท
          สถานการณ์ : จังหวัดระยองมีการสั่งซื้อจากฟาร์มในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา บริษัท ซีพี (มหาชน) จำกัด และบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมได้ปริมาณตามความต้องการ ของผู้จำหน่าย ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดระยองไม่มีฟาร์มไก่ไข่ในพื้นที่ ร้านค้าส่งค้าปลีกจะสั่งสินค้าจากฟาร์มไข่ไก่ในจังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา บริษัท ซีพี (มหาชน) จำกัด และบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม มาจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์