• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดรายการวิทยุ “ส่วนราชการพบประชาชน”

25 ต.ค. 2561 อ่าน [7]

...

 วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการออกอากาศรายการ “ส่วนราชการพบประชาชนเพื่อคนระยอง” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง (สวท.ระยอง) ผ่านระบบ FM คลื่นความถี่ ๙๑.๗๕ เมกกะเฮิร์ตซ์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและชี้แจง
ผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ ให้ประชาชนได้รับทราบ ดังนี้

๑.    แผนงาน/โครงการที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒.  โครงการธงฟ้าประชารัฐ ที่ใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับ อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) “ถุงเงินประชารัฐ”

๓.  โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ (จังหวัดระยอง จัดระหว่างวันที่ ๑ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง)

๔.  นวัตกรรมให้บริการรูปแบบใหม่ “DBD e-Certificate File” อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการให้บริการออกหนังสือรับรอง

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์