• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

?“พาณิชย์”จ่อยกเลิกกฎหมายคุมนำเข้าเครื่องจักรผลิตเทป-ซีดี หลังเทคโนโลยีเปลี่ยน

https://www.commercenewsagency.com 3 ก.พ. 2564 อ่าน [2]

...
กรมการค้าต่างประเทศเปิดรับฟังความคิดเห็น ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดให้การนำเข้าเครื่องจักรผลิตเทป ซีดี ต้องขออนุญาตก่อน เหตุไม่พบมีการนำเข้า และไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยียุคดิจิทัล ยันการยกเลิก ไม่มีผลต่อการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์  
         
นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ที่สนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำเข้าเครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์เทปเพลง วีดีโอเทป และแผ่นซีดี ที่เดิมกำหนดให้การนำเข้าเครื่องจักรต้องขออนุญาต เพื่อป้องกันการนำไปใช้ในการผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และได้ใช้มาตั้งแต่ปี 2536 แต่ปัจจุบันไม่พบว่ามีการนำเข้าเครื่องจักรที่จะนำไปใช้ในการผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวเลย

ทั้งนี้ รูปแบบการละเมิดได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีการละเมิดโดยใช้เทปเพลง วิดีโอเทป และแผ่นซีดี เป็นการละเมิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หากจะยังคงห้ามการนำเข้า ก็จะไม่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน   
อย่างไรก็ตาม การยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว จะไม่ทำให้การป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ด้อยประสิทธิภาพลง เนื่องจากเจ้าของสิทธิ์สามารถใช้กลไกตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอาผิดกับผู้กระทำการละเมิดได้ รวมทั้งยังมีกลไกตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้
         
สำหรับผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น สามารถแสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์ www.dft.go.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 ก.พ.2564 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ DFT Call Center โทร 1385 หรือกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5123

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์