• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชาสัมพันธ์ ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

3 ก.พ. 2564 อ่าน [6]

...
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2564 
ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
เลขที่ 101 ถ.ย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กทม 10900

ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.mof.or.th
โทร 0 2279 2080 ต่อ 305

ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์