• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

25 ต.ค. 2561 อ่าน [5]

...

วันพุธ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนการจัดหน่วยบริการประชาชนในลักษณะบริการเคลื่อนที่ออกไปตั้งอยู่ในแหล่งหมู่บ้านชุมชน โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นองค์ประธาน

 

ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้ประสาน บริษัทร่วมกำชัย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ค้าส่งข้าวได้นำข้าวสารบรรจุถุงไปร่วมจำหน่ายในโครงการฯ  โดยมียอดการจำหน่ายข้าวสาร จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัม เป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐ บาท รวมทั้งจัดนิทรรศการและแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับ AEC และงานด้านต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ และประชาสัมพันธ์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีนักเรียน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์