• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เรื่องแนวทางการดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภค

4 ก.พ. 2564 อ่าน [2]

...
             วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวนรารัตน์ อนุรักษานุตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ  VDO Conference เรื่องแนวทางการดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากราคาเนื้อหมูที่ปรับสูงขึ้น และช่วยกระจายไข่ไก่ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด และราคาตกต่ำ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์