• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ผู้รับบริการกระทรวงพาณิชย์

10 ก.พ. 2564 อ่าน [2]

...
         วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ผู้รับบริการกระทรวงพาณิชย์ เชิงยุทธศาสตร์ (Business Intelligence :BI) ประกอบการพัฒนาระบบบริหารกิจกรรมและฐานข้อมูล
Big Data ผู้รับบริการกระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบ VDO Conference


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์