• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาภาค

30 ต.ค. 2561 อ่าน [9]

...

วันที่ ๒๖ - ๒๘ ตุลาคม 2561 เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาภาค ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับกลุ่มจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ เพื่อยกระดับศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนทั้งระบบ และให้คำปรึกษาแก่กลุ่มจังหวัดในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) รวมทั้งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของบุคลากรของจังหวัด กลุ่มจังหวัดในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคครอบคลุมพื้นที่ ๖ ภาค ๑๘ กลุ่มจังหวัด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์