• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายเนื้อสุกรตามโครงการ “หมูธงฟ้า ลดราคา ช่วยประชาชน”

15 ก.พ. 2564 อ่าน [7]

...
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายเนื้อสุกรตามโครงการ “หมูธงฟ้า ลดราคา ช่วยประชาชน” ซึ่งจัดเป็นวันที่ 4 ของการจำหน่ายเนื้อสุกร ในโครงการฯ (เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ วันที่ 8 -14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 04.00 – 22.00 น.)  โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ บริษัท เอสพี ห้องเย็นมาบตาพุฒ จำกัด (เอสพี ซุปเปอร์มาเก็ต) จำหน่ายเนื้อสุกรในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ภายในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน   มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าครองชีพของประชาชน จากผลกระทบด้านราคาสุกรที่ปรับสูงขึ้น โดยมีจุดจำหน่าย ณ บริษัท เอสพี ห้องเย็น มาบตาพุฒ จำกัด (เอสพี ซุปเปอร์มาเก็ต) ถนนมาบยา ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีราคาจำหน่ายเนื้อสุกร ดังนี้
               1. เนื้อหมู (ไหล่ สะโพก) ราคา 110 บาท/กก.
               2. เนื้อหมู (สันนอก) ราคา 120 บาท/กก.
               3. หมูสามชั้น ราคา 155 บาท/กก.
             จากการสังเกตการณ์ มีประชาชนมาซื้อเนื้อสุกรในโครงการฯ เป็นจำนวนมาก และมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการดังกล่าว ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทำให้การจำหน่ายเนื้อสุกรได้ผลการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี  

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์