• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ตรวจติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัยและเจลล์ล้างมือ (วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 2564)

15 ก.พ. 2564 อ่าน [1]

...
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัยและเจลล์ล้างมือ ดังนี้
(1) ห้างแม็คโคร สาขาระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
     -หน้ากากอนามัย จำนวน 50 ชิ้น ราคา 100 บาท
     -หน้ากากอนามัย จำนวน 50 ชิ้น ราคา 109 บาท
     -เจลล์ล้างมือ ขนาด 500 มล. ราคา 159 บาท
 (2) ร้านเภสัชกรภักดี (ปั้ม PTT สาขาเกาะลอย) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
      -หน้ากากอนามัย จำนวน 50 ชิ้น ราคา 120 บาท 
      ทางร้านมีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน
      ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้มีการแจกประกาศ กกร ฉบับที่ 10 และประกาศสำนัก กกร ฉบับที่ 27 พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการแต่ละรายปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และสินค้าหน้ากากอนามัยและเจลล์ล้างมือ ภายในพื้นที่จังหวัดระยองยังมีจำหน่ายเพียงพอ (เนื่องจากมีหน้ากากนำเข้าจากประเทศจีนและเวียดนามเข้ามาจำหน่ายจำนวนมาก กล่องละ 50 ชิ้น ราคาประมาณ 30-120 บาท) และผู้ประกอบการยังสามารถสั่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองได้ทำการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนใช้หน้ากากทางเลือก เช่น หน้ากากผ้าซึ่งสินค้ามีให้เลือกอย่างมากภายในพื้นที่ จังหวัดระยอง ในกรณีที่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ขาดแคลน
 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์