• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

19 ก.พ. 2564 อ่าน [1]

...
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวนรารัตน์ อนุรักษานุตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เนื่องจากขณะนี้สินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัดระยอง ได้แก่ ผลไม้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ  และลองกอง) ใกล้ฤดูกาลออกสู่ตลาด จำเป็นที่จะต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านและเตรียมมาตรการ/แนวทางให้การสนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือกรณีที่อาจเกิดสถานการณ์ผลผลิตล้นตลาดและราคาลดต่ำลง โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์