• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วงานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรม

23 ก.พ. 2564 อ่าน [1]

...
งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรม
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงาน โครงการ May Series 2021 ประกอบด้วยงาน Education Next Forum Healthcare Technology Summit, AI & IoT Summit, Smart City Summit และ SME Smart Manufacturing-กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES)
กำหนดจัดงานวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โดยมีโครงการดังนี้
 1. งาน Education Next Forum คลิกรายละเอียดที่นี่>>>
 2. งาน Healthcare Technology Summit คลิกรายละเอียดที่นี่>>>
 3. งาน AI & loT Summit คลิกรายละเอียดที่นี่>>>
 4. งาน Smart City Summit คลิกรายละเอียดที่นี่>>>
 5. งาน SME Smart Manufacturing
รูปแบบการจัดงาน
 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง
 • การชมส่วนแสงดนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
 • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน
 • การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น
 • การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโลโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02 661 7750 ต่อ 221

https://www.conferencethaiseries.com/


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์