• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”

24 ก.พ. 2564 อ่าน [1]

...
                 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” เพื่อเป็นการป้องปรามการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หรือจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร ทั้งนี้ หากพบหลักฐานว่าร้านค้าใดจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควรจะดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยมาตรา 29 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบว่าผู้ประกอบการมีการจำหน่ายสินค้าในราคาปกติ ไม่พบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า หรือจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรแต่อย่างใด
                 สำหรับร้านค้าธงฟ้าฯ มีข้อกำหนดชัดเจนว่าห้ามจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควรห้ามรับแลกเงินสดแทนการซื้อสินค้า และต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน หากพบพฤติกรรมว่าทำผิดข้อกำหนด จะถูกยกเลิกออกจากโครงการทันที ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มอบป้ายประชาสัมพันธ์กฎเหล็ก...ร้านธงฟ้า ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้ผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์