• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันพืช

24 ก.พ. 2564 อ่าน [1]

...
          วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันพืช ผลการตรวจสอบ ดังนี้
          ด้านปริมาณ พบว่าผู้ประกอบการยังสามารถสั่งซื้อสินค้าน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์มจากตัวแทนจำหน่ายได้ตามปกติ แต่ผู้ประกอบการไม่ได้รับสินค้าตรงตามปริมาณที่สั่งซื้อ และตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถกำหนดวันส่งสินค้าได้ชัดเจน ในส่วนสถานการณ์น้ำมันถั่วเหลือง สินค้าเริ่มมีปริมาณลดน้อยลง น้ำมันปาล์มสินค้ายังคงมีจำหน่ายเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีบางยี่ห้อที่ตัวแทนจำหน่ายมีการส่งสินค้าล่าช้า ซึ่งผู้ประกอบการยังคงบริหารจัดการปริมาณสินค้าเพื่อให้เพียงพอ และทั่วถึงกับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
          ด้านราคา เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงผลผลิตปาล์มรอบใหม่ยังไม่ออกสู่ตลาด ทำให้ราคาปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์ม ปรับตัวสูงขึ้น หากผลผลิตปาล์มน้ำมันฤดูกาลใหม่ออกสู่ตลาด คาดว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

น้ำมันถั่วเหลือง ปริมาณ 1 ลิตร/ขวด
- ตราองุ่น 47.75 - 49 บาท/ขวด
- ตรากุ๊ก 45 - 49 บาท/ขวด

น้ำมันปาล์ม ปริมาณ 1 ลิตร/ขวด
- ตราหยก 49 บาท/ขวด
- ตราไชโย 42-48 บาท/ขวด
- ตราดอกไม้ 48.25 บาท/ขวด
- ตราผึ้ง 48.25 บาท/ขวด

           ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542  อย่างเคร่งครัด ห้ามจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร ห้ามกักตุนสินค้าและให้มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์