• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมสถานการณ์การผลิตการตลาดสับปะรด

2 พ.ย. 2561 อ่าน [12]

...

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมสถานการณ์การผลิตการตลาดสับปะรด เพื่อร่วมพิจารณาหารือเกี่ยวกับปริมาณสับปะรด และราคาซื้อขายผลผลิต ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดระยอง และผู้แทนจากบริษัทและผู้แทนเกษตรกร โดยมีนายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง เป็นประธานฯ ในการประชุมครั้งนี้

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์