• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ประชุมสำนักงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มงาน และแจ้งแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์

12 พ.ย. 2561 อ่าน [3]

...

 

 วันจันทร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ประชุมสำนักงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มงาน และแจ้งแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ในเดือนถัดไปทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง สำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีนางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง (ชั้น ๒) ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์