• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านค้าส่งค้าปลีกสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐาน การบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีก

4 มี.ค. 2564 อ่าน [5]

...
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านค้าส่งค้าปลีกสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐาน
การบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีก  พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
วีซี โปรเกรส (ร้านมารวย) และมอบป้ายประชาสัมพันธ์ (กฎเหล็กร้านธงฟ้า) พร้อมกำชับให้ร้านธงฟ้าฯ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  จำนวน 7 แห่ง ณ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์