• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ร่วมพิธีเปิดตัวกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2564

8 มี.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดตัวกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2564 (Franchisef Standard) ผ่านระบบ VDO Conference โดยกิจกรรมประกอบด้วย 1) การบ่มเพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ 2) การให้คำปรึกษาแนะนำ ณ สถานประกอบการ และ 3) การเชื่อมโยงเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงานธุรกิจต้นแบบที่มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน โดยมี นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์