• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย และเจลล์ล้างมือ

9 มี.ค. 2564 อ่าน [2]

...
        วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า  ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย และเจลล์ล้างมือ จำนวน 3 ร้าน ดังนี้

1. ร้านต้นโพธิ์เภสัช อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอ
     -หน้ากากผ้า ราคา 5 บาท
     -เจลล์ล้างมือ ขนาด 55 กรัม. ราคา 45 บาท
2. ร้านมะขามคู่เภสัช อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
      -หน้ากากอนามัย ชิ้นละ 2 บาท
      -เจลล์ล้างมือ ขนาด 450 มล. ราคา 150 บาท
3. ร้านบ้านย่ามินิมาร์ท อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
      -หน้ากากอนามัย จำนวน 50 ชิ้น ราคา 65 บาท
      -หน้ากากผ้า ราคา 25 บาท
      -เจลล์ล้างมือ ขนาด 50 มล. ราคา 45 บาท
 
            ทั้งนี้ สินค้าหน้ากากอนามัยและเจลล์ล้างมือ ภายในพื้นที่จังหวัดระยองยังมีจำหน่ายเพียงพอ(เนื่องจากมีหน้ากากนำเข้าจากประเทศจีนและเวียดนามเข้ามาจำหน่ายจำนวนมาก กล่องละ 50 ชิ้น  ราคาประมาณ 30-100 บาท) และผู้ประกอบการยังสามารถสั่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองได้ทำการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนใช้หน้ากากทางเลือก เช่น หน้ากากผ้าซึ่งสินค้ามีให้เลือกอย่างมากภายในพื้นที่ จังหวัดระยอง ในกรณีที่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ขาดแคลน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์