• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ร่วมสังเกตการณ์และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมสร้างต้นแบบผู้ประกอบการ OTOP ออนไลน์ชุมชนเข้มแข็ง

9 มี.ค. 2564 อ่าน [39]

...
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เข้าร่วมสังเกตการณ์และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมสร้างต้นแบบผู้ประกอบการ OTOP ออนไลน์ชุมชนเข้มแข็ง โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบมุ่งเน้นที่กลุ่มสินค้า OTOP และสินค้าชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชนและผลักดันเข้าสู่การค้าออนไลน์ ณ อาคารบริการสาธารณสุขเนินพยอมของเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์