• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

นายวันชัย วราวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการ/โครงการที่สำคัญตามประเด็นการตรวจราชการ

11 มี.ค. 2564 อ่าน [1]

...
               วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวันชัย วราวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการ/โครงการที่สำคัญตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ผ่านระบบ VDO Confernce โดย นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้รายงานผลการตรวจติดตามฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง
               ทั้งนี้ จากการตรวจติดตามฯ ได้ให้ข้อแนะนำ การดูแลราคาสินค้าการเกษตรในพื้นที่ อาทิ ทุเรียน สับปะรด ปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) สนใจ และทราบสภาพปัญหาเป็นอย่างดี, กำชับให้จัดประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ตามที่กำหนดเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการค้าและการตลาดฯ, สำหรับโครงการมหกรรมเทศกาลอาหารเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้คำแนะนำเรื่องการร่างขอบเขตงาน (Termnofnreferencen:nTOR) ให้สอดคล้องกับงบประมาณและเกิดความคุ้มค่า, ปัญหาร้านอาหารหนูณิชย์ บางร้านไม่สามารถขายอาหารในราคาไม่เกิน 35 บาทได้ เนื่องจากร้านอาหารมีการปรับราคาตามภาวะเศรษฐกิจ และค่าครองชีพที่สูง (รับไปประสานกับกรมการค้าภายใน) และเรื่องการจัดสรรบุคลากรที่ตำแหน่งว่าง (รับประสานกับกองบริหารทรัพยากรบุคคล)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์