• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ประจำเดือนมกราคม

16 มี.ค. 2564 อ่าน [24]

...
จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2564 จดหมายข่าวฉบับนี้นำเสนอเรื่อง "เจาะตลาดอาหารฮาลาลท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19" และตลาดเป้าหมายในการส่งออกอาหารฮาลาล ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานอาหารไทยอาหารโลก ภายใต้ทิศทางกระทรวงพาณิชย์ ปี 2564 ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ตามด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนธันวาคม 2563 สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรสำคัญ และปิดท้ายด้วยเทรนด์ตลาดมาแรง "เทรนด์ภัตตาคารและอาหารในปี 2564"


ดาวน์โหลดจดหมายข่าว คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ประจำเดือนมกราคม 2564.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์