• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564

18 มี.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น. กลุ่มส่งเสริมประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมปฏิบัติงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564 ร่วมกับคณะทำงานฯ ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรม หมู่ 4 บ้านเขาช่องลม อำเภอเขาชะเมา, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอวังจันทร์, วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ บ้านชากเล็ก อำเภอบ้านค่าย และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูป ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์