• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564

23 มี.ค. 2564 อ่าน [10]

...
               วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจากนางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้
              ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รายงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความจำเป็นเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจมี 4 ประเด็น 1) ภาวการณ์ท่องเที่ยวภายในจังหวัดซบเซา 2) ภาวการณ์ประกอบกิจการของผู้ประกอบการ OTOP SMEs มียอดการผลิตและจำหน่ายลดลงมากในช่องภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 3) ภาวะการค้าซบเซาของร้านค้า สินค้าอุปโภค ร้านค้าปลีกทั่วไป 4) ภาวะสินค้าเกษตร ผลไม้ที่จะเริ่มทยอยออกตามฤดูกาลผลิตเป็นประจำทุกปี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 2 ประเด็น ได้แก่ 1) แหล่งน้ำผิวดิน (น้ำเสีย) 2) การกัดเซาะชายฝั่ง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์