• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิอีสาน Esan Hom-mali Rice Expo 2021” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง

26 มี.ค. 2564 อ่าน [2]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์และเจรจาจับคู่ธุรกิจ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (GI) และข้าวหอมมะลิอีสาน ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิอีสาน Esan Hom-mali Rice Expo 2021” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 28 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตามโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวทุ่งกุลาร้องไห้และข้าวหอมมะลิอีสานภายใต้แผนการบูรณาการพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยการออกบูธจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (GI) ข้าวหอมมะลิอีสาน สินค้าเกษตรแปรรูปจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 40 บูธ และกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์