• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

26 มี.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวนรารัตน์ อนุรักษานุตร์ ผู้อำนวยการ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมด้วย นางสาวเขมิกา วงศ์ไชยสุวรรณ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้ เน้นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเชื่อมโยงตลาด (แปลงใหญ่ ปี 2564) ความรู้ด้านการตลาด การศึกษาและการวิเคราะห์ความเป็นไปของตลาดในอนาคต รวมถึงทิศทางการเชื่อมโยงตลาดส่งออกไม้ผลสู่ผู้บริโภค ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลพังราด ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์