• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

29 มี.ค. 2564 อ่าน [1]

...
                วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผน และกำหนดวิธีแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากขณะนี้สินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัดระยอง ได้แก่ ผลไม้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง และสับปะรด) ใกล้ฤดูกาลออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากและประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (covid-19) ส่งผลกระทบ
ในวงกว้าง จำเป็นที่จะต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้าน และเตรียมมาตรการ/แนวทางให้การสนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือกรณีที่อาจเกิดสถานการณ์ผลผลิตล้นตลาดและราคาลดต่ำลง ซึ่งจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนของเกษตรกรในจังหวัด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์