• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

30 มี.ค. 2564 อ่าน [1]

...
          วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและเชื่อมโยงตลาด(แปลงใหญ่ ปี 2564) ความรู้ด้านการตลาด การศึกษาและการวิเคราะห์ความเป็นไปของตลาดในอนาคต รวมถึงทิศทางการเชื่อมโยงตลาดส่งออกไม้ผลสู่ผู้บริโภค ณ ศาลาประชาคม หมู่ 7 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์