• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๓) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

20 พ.ย. 2561 อ่าน [3]

...

 วันจันทร์ที่ 1๙ พฤศจิกายน 2561 เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๓) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์