• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

1 เม.ย. 2564 อ่าน [75]

...
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง


แบบสอบถามความพึงพอใจ
กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์