• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

งานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลไม้และสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดระยอง ปี 2564

5 เม.ย. 2564 อ่าน [1]

...
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวนรารัตน์ อนุรักษานุตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมด้วย นายพิชเญศ ศรีแจ้ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลไม้และสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดระยอง ปี 2564 ตามโครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ผลไม้และสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ตามหลักแนวคิด “จังหวัดระยอง ชวนเที่ยวเมืองผลไม้คุณภาพ สัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้ ผสมผสานการท่องเที่ยวที่หลากหลายในยุค New Normal” ณ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์