• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อหาร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการร้านค้าประชารัฐ โดยใช้แอพพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

22 พ.ย. 2561 อ่าน [10]

...

  วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อหาร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการร้านค้าประชารัฐ โดยใช้แอพพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 ร้าน ทั้งนี้เจ้าหน้าฯ ที่ยังได้ติดต่อประสานงานกับเทศบาลตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ เพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยประชาสัมพันธ์ โครงการฯ ให้กับร้านค้าและตลาดสดในพื้นที่อีกด้วย              

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์