• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีภายในพื้นที่อำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลง

16 เม.ย. 2564 อ่าน [1]

...
             วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีภายในพื้นที่อำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
             จากการลงพื้นที่ดังกล่าว พบว่าปุ๋ยเคมี มีราคาจำหน่ายปรับตัวเพิ่มขึ้น ประมาณ 50 -100 บาท/กระสอบ (กระสอบละ 50 กิโลกรัม) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ทางร้านฯ ติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน และกำกับดูแลไม่ให้จำหน่ายราคาแพงเกินสมควร พร้อมทั้งได้แจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 71 พ.ศ. 2563 เรื่องการแสดงสินค้าและค่าบริการ ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและปฏิบัติ ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์