• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่

19 เม.ย. 2564 อ่าน [1]

...
           วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ ดังนี้
สถานการณ์ราคาไข่ไก่ ของร้านค้าในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
  - ไข่ไก่ เบอร์ 0  แผงละ 30 ฟอง    ราคาแผงละ104 บาท
  - ไข่ไก่ เบอร์ 1   แผงละ 30 ฟอง    ราคาแผงละ 95 บาท
  - ไข่ไก่ เบอร์ 2   แผงละ 30 ฟอง   ราคาแผงละ 86 บาท
  - ไข่ไก่ เบอร์ 3  แผงละ 30 ฟอง  ราคาแผงละ 83 บาท
  - ไข่ไก่ เบอร์ 4   แผงละ 30 ฟอง    ราคาแผงละ 77 บาท
  - ไข่ไก่ เบอร์ 5   แผงละ 30 ฟอง    ราคาแผงละ 75 บาท
          สถานการณ์ : จังหวัดระยองมีการสั่งซื้อจากฟาร์มในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา บริษัท ซีพี (มหาชน) จำกัด และบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมได้ปริมาณตามความต้องการ ของผู้จำหน่าย ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดระยองไม่มีฟาร์มไก่ไข่ในพื้นที่ ร้านค้าส่งค้าปลีกจะสั่งสินค้าจากฟาร์มไข่ไก่
ในจังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา บริษัท ซีพี (มหาชน) จำกัด และบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม มาจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์