• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Salesman จังหวัด Go-Inter สัมมนารูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webinar

21 เม.ย. 2564 อ่าน [2]

...
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Salesman จังหวัด Go-Inter ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom) โดยฝึกอบรมในหัวข้อการมองหาตลาดให้เหมาะสมกับสินค้าและบริการ การเข้าถึงข้อมูลตลาด และผู้ซื้อจากต่างประเทศ การจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (OBM) และการเจรจาธุรกิจ (Business Negotiation) เพื่อยกระดับความพร้อมของทีมเซลล์แมนจังหวัดให้มีองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมฯ และมอบนโยบายให้กับทีมเซลส์แมนจังหวัด
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์