• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องชั่งผลไม้ และตรวจสอบราคาผลไม้

28 เม.ย. 2564 อ่าน [1]

...
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ศูนย์ชั่งตวงวัด จังหวัดชลบุรี โดย กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องชั่งผลไม้ และตรวจสอบราคาผลไม้ในพื้นที่อำเภอแกลง และอำเภอเชาชะเมา จังหวัดระยอง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบฯ พบว่าร้านค้าหรือจุดรับซื้อส่วนใหญ่มีเครื่องชั่งที่เป็นมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดสติ๊กเกอร์สีเขียว เพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่าเครื่องชั่งมีความเที่ยงตรง ตาม พรบ. ชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ผู้รับซื้อมีการติดป้ายแสดงราคาการรับซื้อไว้อย่างชัดเจน และราคารับซื้อเป็นไปตามกลไกการตลาด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจกประกาศ กกร. ฉบับที่ 72 พ.ศ. 2563 เรื่องการแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร และกำชับให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งคัดต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์