• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาด

สำนักงานบับคับคดีจังหวัดระยอง 28 พ.ย. 2561 อ่าน [6]

...

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง จะทำการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของศาล จำนวนหลายรายการ จึงขอประชาสัมพันธ์กาาขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าว

ผู้สนใจซื้อทรัพย์ขายทอดตลาดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

หมายเลขโทรศัพย์ 0 3862 0888, 0 3861 5317

หรือที่ www.led.go.th  หัวข้อบริการประชาชน (E-service)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์