• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์รายการสินค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 67 สินค้า 607 รายการ และรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐของบริษัทผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการ

กองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า กรมการค้าภายใน 28 พ.ย. 2561 อ่าน [4]

...

 ประชาสัมพันธ์รายการสินค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 67 สินค้า 607 รายการ และรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐของบริษัทผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการ

กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการปรับปรุงรายการสินค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ทุกเดือน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dit.go.th >>>>>โครงการธงฟ้าประชารัฐ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์