• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในการรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564

30 เม.ย. 2564 อ่าน [1]

...
             วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมทางระบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในการรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก สำหรับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ผ่านการคัดกรองจากเอกสารใบสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์