• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอแจ้งปรับรูปแบบการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

3 พ.ค. 2564 อ่าน [23]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง แจ้งประชาสัมพันธ์ การให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอแจ้งปรับรูปแบบการให้บริการ

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
งดให้บริการสำหรับการติดต่อด้วยตนเอง (Walk In)


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
038-694053-55

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์