• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

29 พ.ย. 2561 อ่าน [3]

...

           วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน ตลอดจนหารือ ข้อราชการงานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดระยองเป็นประจำทุกเดือน โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง

             สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม 2561 และข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม 2561 ในการนี้ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ) ให้เกียรติมอบโล่ที่ระลึกตลาดสดติดดาวให้กับตัวแทนตลาดสด ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตลาดสดติดดาว จังหวัดระยอง จำนวน ๒ ตลาด ได้แก่ ตลาดกลางผลไม้ตะพง และตลาดสดเทศบาลเมืองมาบตาพุด ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์