• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีภายในพื้นที่อำเภอเมืองระยองและอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

6 พ.ค. 2564 อ่าน [1]

...
             วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีภายในพื้นที่อำเภอเมืองระยองและอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ดังนี้
          1. ร้านละเมียดการเกษตร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
             จากการลงพื้นที่พบว่าแม่ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 ตราเรือใบ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 50 บาท สำหรับสูตรอื่นราคายังคงทรงตัว
           2. ร้านรวมเกษตร อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
             จากการลงพื้นที่พบว่า ปุ๋ยยูเรีย ตราเรือใบ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 65 บาทสำหรับสูตรอื่นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 40 บาท
               ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ทางร้านฯ ติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน และกำกับดูแลไม่ให้จำหน่ายราคาแพงเกินสมควร พร้อมทั้งได้แจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 71 พ.ศ. 2563 เรื่องการแสดงสินค้าและค่าบริการ ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและปฏิบัติ ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์