• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรที่มีความประพฤติดีฯ

8 พ.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรที่มีความประพฤติดี และทำงานด้วยความตั้งใจในการให้บริการ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ดังนี้

1. บุคลากรที่มีความประพฤติดี และทำงานด้วยความตั้งใจในการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้แก่ นางสาวกมลวรรณ เกิดมณี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
2. บุคลากรที่มีความประพฤติดี และทำงานด้วยความตั้งใจในการให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2564 ได้แก่ นางสาวสมฤทัย จิตเกษมศานต์ ตำแแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

เพื่อเป็นการยกย่อง และสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงานในการทำความดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์