• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ และสินค้าอุปโภคบริโภค

18 พ.ค. 2564 อ่าน [8]

...
         วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ และสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ อ.บ้านแงจ.ระยอง ดังนี้
            1. ร้านเบลสซิงเมล อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
                -หน้ากากอนามัย จำนวน 50 ชิ้น ราคา 95 บาท
                -เจลล้างมือ ขนาด 105 มล. ราคา 49 บาท
            2. ร้านซีเจ สาขาบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
                -หน้ากากอนามัย จำนวน 50 ชิ้น ราคา 99 บาท
                
            จากการลงพื้นที่ พบว่าร้านขายยามีหน้าการอนามัยทางการแพทย์และเจลแอลกอฮอล์จำหน่าย และจำหน่ายในราคาปกติ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศ กกร. และยังมีเพียงพอ ผู้ประกอบการ
สามารถสั่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง
            สถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค ณ ร้านคุณหน่อยเฟรชมาร์ท อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่มีวางจำหน่ายเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สินค้าในห้างฯมีวางจำหน่ายอยู่เต็มชั้น มีการเติมสินค้าอยู่ตลอดเมื่อสินค้าใกล้จะหมด ทางห้างฯสามารถสั่งซื้อสินค้าต่างๆจากตัวแทนผู้ผลิตได้ตามปริมาณที่ต้องการ ซึ่งยังไม่มีปัญหาในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาสินค้า
ยังอยู่ในภาวะปกติ ทางห้างฯมีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน และไม่พบการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์