• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ตรวจติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง

18 พ.ค. 2564 อ่าน [1]

...
                     วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง มีพื้นที่ปลูกปาล์มจำนวนประมาณ 32,000 ไร่ และมีปริมาณผลผลิตจำนวนประมาณ 80,000 ตันต่อปี เกษตรกรส่วนใหญ่จะจำหน่ายผลผลิตปาล์มให้กับลานเทรับซื้อ ซึ่งอยู่ในอำเภอวังจันทร์ และลานเทจะรวบรวมผลผลิตปาล์มไปจำหน่ายให้โรงสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดชลบุรีต่อไป ซึ่งโรงสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดชลบุรี มีอยู่จำนวน 2 แห่ง คือ บจก.สุขสมบูรณ์ น้ำมันปาล์ม และ บจก.อีสเทริน ปาล์ม ออยล์
                 จังหวัดระยอง มีผู้ประกอบการโรงงานน้ำมันปาล์ม จำนวน 3 แห่ง เป็นโรงกลั่น 1 แห่ง และเป็นโรงงานผลิตไบโอดีเซล 2 แห่ง โดยรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เพื่อนำมากลั่นและแปรรูปเป็นน้ำมันไบโอดีเซล และอีก 1 แห่งเป็นโรงรับฝากเก็บน้ำมันปาล์ม
                 จากการสำรวจลานเทรับซื้อผลปาล์มคละ ของลานเท บริษัท สุขสมบูรณ์ จำกัด ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ราคารับซื้อกิโลกรัมละ 4.95 บาท กรณีเกษตรกรนำผลปาล์มคละไปจำหน่ายหน้าโรงสกัดน้ำมันปาล์ม บริษัท สุขสมบูรณ์ น้ำมันปาล์ม จำกัด จังหวัดชลบุรี ทางเกษตรกรจะได้ค่าขนส่งเพิ่ม 70 สตางค์ เป็นกิโลกรัมละ 5.65 บาท ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะติดตามราคาการรับซื้อผลปาล์มอย่างต่อเนื่องหากพบมีการกดราคาการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยไม่เป็นธรรม จะดำเนินการตามพรบ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 29 อย่างเคร่งครัดต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์