• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ และสินค้าอุปโภคบริโภค

19 พ.ค. 2564 อ่าน [1]

...
              วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ และสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ดังนี้

1. ร้านนพรัตน์เภสัช อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
    -แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ ขนาด 450 มล. ราคา 60 บาท
2. ร้านมินิบิ๊กซี ตลาดวังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
    -หน้ากากอนามัย จำนวน 50 ชิ้น ราคา 89 บาท
    -เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 60 มล. ราคา 25 บาท
                
            จากการลงพื้นที่ พบว่าร้านขายยามีหน้าการอนามัยทางการแพทย์และเจลแอลกอฮอล์จำหน่าย และจำหน่ายในราคาปกติ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศ กกร. และยังมีเพียงพอ ผู้ประกอบการ
สามารถสั่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง
          สถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค ณ ร้านมินิบิ๊กซี ตลาดวังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ส่วนใหญ่มีวางจำหน่ายเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สินค้าในห้างฯมีวางจำหน่ายอยู่เต็มชั้น มีการเติมสินค้าอยู่ตลอดเมื่อสินค้าใกล้จะหมด ทางห้างฯสามารถสั่งซื้อสินค้าต่างๆจากตัวแทนผู้ผลิตได้ตามปริมาณที่ต้องการ ซึ่งยังไม่มีปัญหาในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาสินค้ายังอยู่ในภาวะปกติ ทางห้างฯมีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน และไม่พบการกักตุนสินค้าแต่อย่างใดดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์